Kvalitet

Kvalitet

Miljö

I vår ärtodling och produktion bedriver vi ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete. Detta innebär att vi strävar efter att arbeta så resurssnålt som möjligt, använder miljövänliga material och minimerar avfall och utsläpp. Som en del i vårt kretsloppstänkande är vår ambition att allt i vår odling skall komma till nytta. Exempelvis lämnar ärttröskorna kvar det mesta av den kväverika ärtväxten på fältet som i sin tur plöjs ned och blir till en effektiv gödning för kommande odling. På samma vis utnyttjas det växtmaterial som sorteras bort i fabriken genom att gå till produktion av biogas.

Toppfrys är anslutet till Fti (tidigare REPA) för återvinning av förpackningsmaterial.

Ladda ned Toppfrys Miljöpolicy

Kvalitet

Vi på Toppfrys AB har en passion för frysta, kvalitetssäkrade livsmedel och eftersträvar att leverera ärter av absolut högsta klass på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. För att uppnå detta arbetar vårt kvalitetsteam dagligen med att upprätthålla och utveckla de interna processerna och se till att vi följer aktuella lagar, regler och standarder.

Alla våra ärtor har full spårbarhet enda från frö i jorden till färdigproducerad vara ut till kund. Ärterna produceras enligt strikta kvalitetsspecifikationer vilka kontrolleras kontinuerligt under produktion och packning. All produktion och packning är kvalitetscertifierad enligt BRC Global standard för livsmedelssäkerhet utgåva 9 med Gradering AA+.

Ladda ned senaste BRC Certifikat

Anläggningen i Brålanda

På anläggningen sker ett ständigt förbättringsarbete och vi jobbar nära de kontrollmyndigheter som har hand om miljö.
Under åren från 2019 har vi investerat i ny vattenhantering och lösningar i flera delprojekt för att minimera vår förbrukning helt och hållet.

Vi investerar också i våra lokaler för att ha bra och ändamålsenliga utrymmen.

Ekologiska ärtor

Toppfrys är en av de största producenterna i Norden av ekologiska ärter.
Ärterna håller samma höga kvalitet som de konventionella ärterna och är dessutom odlade helt utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Odling och produktion är certifierade enligt KRAV och EU-ekologiska reglerna.