Om oss

Vinster med ärtodling

Att odla ärtor är bra för miljön. Det är en naturlig del i kretsloppet för odlaren, och baljväxter tillför naturligt kväve till jorden.
Om du är intresserad av att vara en del av odlingen kan du anmäla ditt intresse.
Klicka på knappen nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Om oss

Verksamheten

I Brålanda har det producerats djupfrysta ärter av hög kvalitet oavbrutet sedan 1969 då Carl Axel Topp grundade företaget Toppfrys och byggde fabrik och fryslager.
Vi har en långt samarbete med våra odlare, som  finns i Dalsland, Södra Värmland och Västergötland. Frysta grönsaker ligger i tiden, och vi har  perfekta odlingsförutsättningar i de västra delarna av Sverige för att få fram ärter av högsta kvalitet. Lång växtperiod med många soltimmar och kyliga nätter tar fram den söta fina smaken i ärterna på ett unikt sätt som inte är möjligt i varmare sydliga klimat.
Svenska ärtor anses vara de godaste och vi levererar till våra svenska konsumenter, men också till kunder ute i Europa.

Vi ser ljust på framtiden, med tanke på ärtor och andra baljväxters potential vid omställningen till en hållbarare konsumtion.

Våra områden

Vår årscykel består av sådd, skörd och packning.

Sådd
Odlingsavdelningen gör en såplan enligt ett väl uttänkt mönster för att få en bra skördeordning.
Toppfrys tillhandahåller  utsädet, och det är odlarna som har ansvar för att markbereda, så och hålla fälten fria från ogräs.

Skörd
När ärtorna börjar bli mogna tar provtagarna ett fältprov för att säkerställa den perfekta skördetidpunkten.
Trösklagen rör sig genom landskapet enligt ett förutbestämt mönster för att minimera transporterna med tröskorna. 
Tröskningen hanteras av ett separat bolag i samarbete med Toppfrys. Ärtorna transporteras med lastbil från fält till fabriken i Brålanda, där snabb infrysning bevarar ärtornas optimala kvalité.

Ärtmottagning

Mottagningsfabrikerna lever upp under skördesäsongen och går dygnet runt, veckan runt, med avbrott för städning.
Ärtorna tvättas, blancheras och styckfryses i ett enda flöde.
Vi bestämmer kvalitén och separerar stora och små ärtor.
Ärtorna kvalitetstestas innan de går in för långtidslagring i våra stora frysar.

Packning

I vår packhall finns flera packlinjer som går året runt.

Vi packar främst ärtor, men även vissa grönsaksblandningar.
När du tar en ärtpåse i butiken är det stor sannolikhet att den kommer från Brålanda.

Historiskt har Toppfrys packat en stor variation av olika saker, och vår styrka är att vi snabbt kan ställa om till nya artiklar. 
Brålanda-andan är stark och vi är entreprenörer med mycket erfarenhet inom teknik och lösningar.