Miljöarbete

Miljöarbete

Miljö

I vår ärtodling och produktion har vi ett omfattande miljö-, hållbarhets- och kretsloppstänkande. För att ta ansvar för vår miljö arbetar vi så resurssnålt det är möjligt. Vi använder godkända miljövänliga material och  minimerar avfall och utsläpp. I vår odling ska allt komma till nytta. Vid skörden lämnar ärttröskorna kvar det mesta av den kväverika ärtväxten på fältet, detta plöjs ned och blir till en effektiv gödning för kommande odling.

Det växtmaterial som sorteras bort i fabriken går till produktion av biogas eller djurfoder

Toppfrys är anslutet till
Fti (tidigare REPA) för återvinning av förpackningsmaterial.

Ladda ned Toppfrys Miljöpolicy

Kvalitet

Kvalitet, miljö, etik och hållbar utveckling står i centrum hos oss på Toppfrys. Vårt mål och ambition är att leverera ärter av absolut högsta klass på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
Det ställer höga krav på kvalitet och miljötänkande i alla led – från frö till frys.
Alla våra ärtor har fullständig spårbarhet och dokumenterad kvalitet hela vägen tillbaka till det ursprungliga fröet och jorden ärterna växt i. Ärterna produceras enligt strikta kvalitetsspecifikationer vilka kontrolleras kontinuerligt under produktion och packning. All produktion och packning är kvalitetscertifierad enligt BRC Global standard för livsmedelssäkerhet utgåva 8 med Gradering AA. 

Ladda ned senaste BRC Certifikat

Ekologiska ärtor

Toppfrys är en av de största producenterna i Norden av ekologiska ärter.
Ärterna håller samma höga kvalitet som de konventionella ärterna och är dessutom odlade helt utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Odling och produktion är certifierade enligt KRAV och EU-ekologiska reglerna.

 

Anläggningen i Brålanda

På anläggningen sker ett ständigt förbättringsarbete och vi jobbar nära de kontrollmyndigheter som har hand om miljö.
Under åren från 2019 har vi investerat i ny vattenhantering och lösningar i flera delprojekt för att minimera vår förbrukning helt och hållet.

Vi investerar också i våra lokaler för att ha bra och ändamålsenliga utrymmen.