Skörd 2021

Klart 2021 - vidare mot 2022

Nu har vi avslutat skörden för i år, och det drog ut på tiden pga väderförhållandena.


Vi tackar alla som varit delaktiga i arbetet med att få in årets goda ärtor.

För att lyckas behövs ett bra samarbete med leverantörer och sommarpersonal och det har verkligen fungerat bra i år.

Vi tackar odlare, åkare, tröskpersonal, tillfällig sommarpersonal och ordinarie personal som gjort en fantastisk insats.

Odlingsgruppen är redan igång med förberedelserna för 2022 och 2023.
Om du vill odla kan du anmäla ditt intresse på Odlingssidan.

Hitta till oss

Nya frysmöjligheter

Toppfrys ärtodling

Nya frysmöjligheter

Under våren installeras en ny flowfrys i en av våra fabriker och det kommer höja infrysningskapaciteten rejält.
Projektet består av rivning av befintlig utrustning, nya flowfrys, ny färgsorterare och ett helt nytt transportsystem.

Hitta till oss

Ny packlinje

Ny packningslinje

Vi modernisera en av våra packningslinjer och sätter in en komplett högautomatisk packlinje under sommaren.

Det innebär att vi höjer kapaciteten på vår packning ytterligare och att vi ökar flexibiliteten för att kunna erbjuda våra kunder fler format på påsar och kartonger.

 

Hitta till oss